Zkušební stránka

Nová krizová opatření ve škole od 12.10.2020

Na základě vládních krizových opatření bude od 12. do 23. října 2020 omezen provoz školy v níže uvedeném režimu:

  • MŠ, přípravná třída a 1.stupeň ZŠ – stejný režim jako doposud
  • 2. stupeň ZŠ – dochází k částečnému přechodu na distanční vzdělávání

Školní družina – informace pro rodiče

Vážení rodiče, v letošním roce nabízíme ve výjimečných případech přihlášení dětí do školní družiny k nepravidelné docházce. Pokud dítě navštěvuje kroužek nebo ZUŠ v odpoledních hodinách, může využít čas před zahájením kroužku pobytem…

Ragbisté přišli do školy mezi žáky

Vyučovací hodina tělesné výchovy se liší od hodin jiných předmětů. V tomto školním roce jsme se rozhodli prolomit stereotyp vyučovací jednotky a zařadit do výuky formou ukázkových hodin různé zajímavé a pro mnohé netradiční kolektivní sporty.

Znáte maybe?

Moderní, akční, bláznivé, easy listy… Naše první číslo školního časopisu je tady! Užijte si čtení!

Modernizace odborných učeben

V závěru srpna byl dokončen projekt Modernizace odborných učeben, který je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu byla modernizace odborných učeben pro výuku přírodovědných předmětů a informatiky. V rámci projektu proběhly stavební úpravy…

Volby do žákovského parlamentu

V pátek 11. září 2020 proběhly na naší škole volby do žákovského parlamentu. Každá třída 4. až 9. ročníku si v nich měla možnost zvolit dva žáky, kteří ji budou v tomto školním roce v parlamentu zastupovat.

Abychom se co nejvíce přiblížili skutečným volbám v obci, konaly se naše volby v prostoru před školní jídelnou. Každý žák obdržel hlasovací lístek se jmény kandidátů z jeho třídy. Za opravdovou volební plentou pak lístek upravil a následně ho vhodil do skutečné volební urny.

Na hladký průběh voleb dohlížela tříčlenná volební komise, kterou tvořili členové loňského žákovského parlamentu.

V úterý 15. září měli možnost volit i ti žáci, kteří z různých důvodů v pátek ve škole chyběli. Následně volební komise pod dohledem koordinátorky žákovského parlamentu pečlivě spočítala všechny hlasy.

Vítězi voleb a členy parlamentu pro školní rok 2020/2021 se stali tito žáci:

Třídní schůzky

Chtěli bychom Vás informovat, že s přihlédnutím na doporučení MZ ČR jsme se rozhodli zrušit prezenční formu plánovaných třídních schůzek dne 29. 9. 2020 s výjimkou 1.ročníku. Třídní učitelé budou…