Jazykové kempy pro děti z Ukrajiny

V červenci se u nás ve škole konaly nejen příměstské tábory pro české děti zaměřené tematicky, ale také dva jazykové kempy pro naše současné či budoucí žáky původem z Ukrajiny.

V červencovém termínu nabídky na zdokonalení se v českém jazyce využily děti, které již z vyučování známe. Mnoho z nich zvládlo nový cizí jazyk na velmi dobré komunikační úrovni

Pokračovat ve čtení příspěvku …