Podřevnická sportovní liga 2022 – 2023

Podřevnická sportovní liga základních škol je celoroční soutěž v deseti vybraných sportech, která je organizovaná pro mladší a starší žáky/žákyně v našem regionu. Díky systematickému hodnocení, získávají družstva body dle umístění. Ty se průběžně sčítají a doplňují do tabulky. Vítěznému družstvu bude předán putovní pohár.

Průběžná tabulka 4. ročníku PSL  (2022/2023) a vybrané sporty:

Atletika, Fotbal, Badminton, Ringo, Florbal, Vybíjená, Kin- ball, Malá kopaná, Kašavský běh, Spartan Race