Školní a okrskové školo recitační soutěže

Naše školní knihovna opět ožila recitací. Školní kolo recitační soutěže se uskutečnilo 23. 2. 2022. Zazněly texty známé i neznámé a porota měla opravdu nelehké rozhodování.

Sešlo se celkem 33 recitátorů z prvního stupně a dokonce se zúčastnily i děti z přípravné třídy. V kategorii prvních tříd  a přípravné třídy zvítězila Ella Juřenová  z I.A třídy s básní Škola, druhé místo získala Kateřina  Červenková z I.B třídy a na 3. místě se umístil Tobiáš Karlíček z třídy přípravné. V další kategorii druhých a třetích tříd zvítězila Markéta Patáková s básní Jiřího Žáčka, druhé místo získal Filip Úšela – oba ze III. A třídy, na třetím místě se umístil Petr Sedlář ze III.B třídy. V kategorii čtvrtých a pátých tříd zvítězila Tánička Kollerová s básní Pan Trallalinský, druhé místo získal Tomáš Bařina s básní Ukolébavka – oba žáci  z V.A třídy a na třetím místě se umístila Adéla Machů ze IV.B třídy. Všichni tito zdatní recitátoři si zasloužili hezké ceny a sladkou odměnu. Vítězové a soutěžící, kteří se umístili na druhém místě, nás jeli reprezentovat do okrskového kola v Luhačovicích.

Okrskové kolo recitační soutěže v Luhačovicích

Ve středu 9. 3. 2022 se účastnili vítězové školního kola okrskové  recitační soutěže v Luhačovicích. Žáci Tomáš Bařina a Tánička Kollerová z  V.A třídy, Filip Úšela a Markétka Patáková ze III.A třídy,  reprezentovali naši školu v luhačovické knihovně.  Soutěže se zúčastnilo velké množství škol našeho regionu a konkurence byla nemalá. Přesto byly naše děti velice úspěšné a Tomáš Bařina získal v kategorii pátých a čtvrtých tříd krásné 1. místo za skvělý přednes básně Ukolébavka. V kategorii druhých a třetích tříd získal 2. místo Filip Úšela s hravou básní  Miloše Kratochvíla – Ztracená teta. Tato soutěž potvrdila vysokou úroveň všech zúčastněných mladých recitátorů. Vítězové budou reprezentovat naši školu v okresním kole recitační soutěže v Napajedlech dne 21. 3. 2022. Držme jim palce!

Mgr. Radka Stodůlková