Hurá do školy!

Letošní školní rok zahájíme ve středu 1. 9. 2021 v 8.00 hodin.

Žáci 2. – 9. ročníku budou průběžně od 7.30 hodin přicházet do šaten žákovským vchodem (v levé části budovy školy). S orientací v šatně jim pomohou pověření pracovníci školy. 

Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách je podmíněn nasazením ochrany dýchacích cest (rouška, respirátor).

Po přezutí a odložení svršků se žáci odeberou do svých kmenových tříd, důsledně si umyjí ruce a vyčkají v kmenové třídě na začátek vyučování.

Výuka bude probíhat od 8.00 hodin do 9.40 hodin a bude mít charakter třídnických hodin (žáci budou seznámeni s rozvrhem, školním řádem a organizací vyučování). Žáci si na tento školní den přinesou psací potřeby, poznámkový blok, přezůvky a roušku.

Po ukončení výuky žáci odcházejí domů.

 

Žáci 1. ročníků přijdou první školní den hlavním vchodem, jejich testování proběhne ve školní jídelně. V tento den dostanou děti pomůcky a učebnice pro svůj první rok, které si uloží do své školní aktovky.

Žáky 1. ročníků mohou první den doprovodit rodiče za splnění platných bezpečnostních hygienických opatření (rouška, respirátor, bez projevů infekčního onemocnění).

Na začátku výuky bude provedeno screeningové testování žáků. Podrobnější informace k testování obdrží zákonní zástupci od třídních učitelů prostřednictvím školního informačního systému Edookit.

S ohledem na minimalizaci možnosti přenosu nákazy žádáme rodiče, aby do školy posílali pouze děti zdravé, nejevící příznaky nemoci. Školní družina pro přihlášené žáky 1. – 4. ročníku zahajuje provoz 1. 9. 2021 od 6.30 do 16.30 hodin. S ohledem na zkrácené vyučování je možné, aby ve školní družině počkaly i děti nepřihlášené do doby odjezdu nejbližšího spoje. Pro žáky ve školní družině bude školní jídelna  v provozu již od 1. 9. 2021.

Výuka podle rozvrhu bude zahájena ve čtvrtek 2. 9. 2021, přičemž 1. a 2.  hodina jsou třídnické.

Přejeme všem žákům i rodičům příjemný nový školní rok.