„Parlamenťáci“ předali zlínské zoologické zahradě sponzorský dar

Na začátku května uspořádala naše škola sběr starého papíru, z jehož výtěžku se rozhodla sponzorovat zlínskou zoologickou zahradu, která se v důsledku vládních nařízení v době pandemie ocitla v těžké finanční situaci. Za nasbíraný papír škola získala částku 3700 Kč. Tímto bychom chtěli velmi poděkovat všem sběračům za účast a podporu dobré věci.

Do zoologické zahrady jsme se vydali ve čtvrtek 17. 6. 2021, abychom do rukou tiskové mluvčí zoo Romany Bujáčkové předali symbolický šek na vysbíranou částku. Paní Bujáčková za zoologickou zahradu akci naší školy ocenila a vyjádřila poděkování všem žákům, rodičům a pedagogům, kteří se na sběru a tedy sponzorském daru podíleli.

Jako členové žákovského parlamentu jsme měli možnost vybrat si zvíře, které bude škola sponzorovat, a společným rozhodnutím jsme zvolili psa novoguinejského. Již brzy tak uvidíme název naší školy na sponzorské tabuli v australské části zahrady.

Počasí nám víc než přálo, a tak jsme se po předání šeku vydali na prohlídku zoologické zahrady a jejích obyvatel. V zoo je vždy na co koukat, ale tentokrát jsme měli největší radost z toho, že jsme viděli nejnovější přírůstek – ani ne dvoutýdenní sloní mládě, které se ve zlínské zoologické zahradě narodilo 6. června 2021.

Výlet žákovského parlamentu se vydařil a my jsme rádi, že jsme mohli společně s Vámi pomoct dobré věci. Děkujeme.

Vaši „parlamenťáci“