TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ PRO ÚČELY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA SŠ

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

  • negativní test a
  • žádné příznaky onemocnění COVID-19.

PODROBNÉ INFORMACE A POKYNY K TESTOVÁNÍ BYLY RODIČŮM A ŽÁKŮM ZASLÁNY PROSTŘEDNICTVÍM INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ŠKOLY EDOOKIT.