Deváťáci na prohlídce Legiovlaku

„…bez legií by nebylo Československa.“

               T. G. Masaryk

1. října se žáci 9. A a o den později žáci 9. B vypravili na vlakové nádraží do Vizovic. Právě zde má totiž tento týden zastávku mobilní muzeum, které již pátým rokem křižuje Českou republiku i sousední Slovenskou republiku – Legiovlak.

Legiovlak je projekt Československé obce legionářské. Jedná se o repliku legionářského vlaku z let 1918 až 1920, kdy se tisíce československých legionářů přepravovaly Ruskem po transsibiřské magistrále.

Legionáři bojovali za samostatný československý stát a mnozí z nich za něj položili svůj život. I po skončení války museli bojovat o hranice nově vzniklého státu a v Rusku bránili Sibiř proti bolševikům.

V období první republiky byli legionáři oslavováni, ale nacistická a komunistická diktatura se je snažila z dějin národa vymazat. Mluvit o nich se mohlo opět až po roce 1989. Legiovlak se snaží povědomí o hrdinství legionářů a jejich zásluze na vzniku republiky znovu oživit a tímto způsobem také zvýšit naši národní hrdost.

Deváťáci nejprve v promítacím vagóně zhlédli dokumentární film Československé legie 1914-1920, ke kterému namluvil komentář známý herec Jiří Dvořák. Následně je průvodce v replice legionářské uniformy provedl všemi vagony vlakové soupravy a v každém voze podal odborný, ale velmi poutavý výklad. Taktéž odpovídal na řadu zvídavých otázek.

Žáci si postupně prohlédli vagon pro řadové vojáky zvaný těpluška, luxusní vagon pro důstojníky, štábní vůz, zdravotní vůz, plošinový vůz s polní kuchyní, vagony s kovářskou a krejčířskou dílnou, poštovní vůz, obrněný vagon a prodejní vůz.

Vagony jsou upraveny tak, aby věrně odpovídaly dobovým reáliím a návštěvníkům co nejvíce přiblížily každodenní život i boj legionářů. V každém vagonu jsou nainstalovány informační panely, na nichž si žáci v případě zájmu mohli sami přečíst podrobnější informace o daném tématu.

Na závěr prohlídky mohli deváťáci zjistit, jestli i oni mají mezi svými předky legionáře. Posádka vlaku dokáže hledat konkrétní osoby v databázi, kterou se i díky návštěvníkům daří doplňovat o nové informace.

Komentovaná prohlídka vlaku trvala 1 hodinu a řadě z nás bylo líto, že nebyla delší. Pokud vlak v budoucnu do našeho kraje znovu zavítá, jistě ho rádi opět navštívíme.

Mgr. Lenka Oborná