Pasování na čtenáře

Jak s prvňáčky oslavit to, že už znají všechna písmenka? Je to jednoduché – tímto se z nich stávají plnohodnotní čtenáři a na naší škole jsou slavnostně pasováni na čtenáře-rytíře. Nic není ale zadarmo.

I oni si vzpomněli, že takový správný rytíř musí před pasováním dokázat, že je svého stavu hoden. Čtenáři nejen že musí přečíst text, ale také mu rozumět. Letos velmi pěkně obstáli všichni – leckterým ještě písmenka trochu poskakují a zlobí, ale s radostí mohu oznámit, že na světě přibylo 35 nových rytířů, kteří ve slavnostním slibu potvrdili, že se budou ke knížkám vracet a chovat zodpovědně, že je budou chránit a ctít za to, že skrze ně rozvíjí své duševní a duchovní obzory. Doufám, že na tato slova nikdy nezapomenou!

Mgr.Jana Hrubá