Poděkování

Milí rodiče, žáci a přátelé školy,

ráda bych Vám jménem SRPŠ poděkovala za Vaši snahu a práci se sběrem starého papíru. Tříděním a sběrem papíru podporujeme nejen ekologické chování, ale díky získaným financím za sběr můžeme dětem přispět na nové zážitky a lepší podmínky v naší škole.

Nahlédněte do Přehledů hospodaření SRPŠ, kde je konkrétně uvedeno, jak je nakládáno s výtěžky ze sběru, plesu a s příspěvky rodičů.

DĚKUJEME.
Hana Ďuláková, předseda SRPŠ