Jarní vycházka 6. B

Společných 16 tisíc jarních kroků strávila naše třída na jarní procházce po Želechovských pasekách. Využili jsme čas k popovídání, společným hrám, opékání, a to vše při nádherném slunečném počasí. Našim průvodcem byla Anežka Falešníková, po cestě jsme se zastavili na salaši u jejího dědečka a cílem našeho putování byla myslivecká chata u Hlavničkovy studánky.

Třídní učitelka A. Pritchard, p.asistentka J. Žáčková