Kostkobraní ve ŠD

Ve dnech 10.-11. 1. 2019, se v rámci školní družiny konalo “kostkobraní”, kdy si děti mohly samy, dle vlastní fantazie a představy, vytvořit různé útvary a stavby z kostek.
 
Tyto činnosti byly zvoleny a zaměřeny na individualitu a práci ve skupině (popř.práci ve dvojici), na rozvoj logického, prostorového a systematického myšlení, ale především na motivaci dětí k vytváření nevšedních a nových věcí. Děti pojaly tento úkol velmi svědomitě, jak jde vidět na následujících fotografiích níže. U ostatních dětí jednoznačně zvítězila stavba Tomáše Masaříka, na které si dal opravdu záležet a měl ji od základu velmi promyšlenou, nicméně pochvalu sklidili i ostatní děvčata a chlapci, kteří se do programu zapojili.
                                                                                                                 za ŠD Simona Švachulová