Divadelní předplatné pro 2. stupeň

Také letos bychom rádi využili nabídky zvýhodněného divadelního předplatného a pozvali bychom žáky od 6. třídy na vybraná představení MD Zlín.

Letos jsou v nabídce tyto inscenace: Klapzubova jedenáctka, Povídky z jedné a druhé kapsy, Petr a Lucie, Pan Kaplan má třídu rád – podrobnější informace najdete na stránkách divadla – odkaz https://www.divadlozlin.cz/cs/prodej/predplatne/skolni-predplatne/.

Cena za tato 4 představení je 200 Kč, hracím dnem bude středa.

Bohužel už nebudeme moci využívat spoje MHD od školy, takže budeme pravděpodobně jezdit linkovým autobusem 13,39 (popř. později). Cenu jízdného si hradí sami žáci. V případě velkého zájmu o předplatné se pokusíme domluvit hromadnou dopravu pro všechny (cesta na představení). Po skončení představení jsou žáci propuštěni u divadla a domů se vrací individuálně.

Termíny a délku představení se dozvíme dle měsíčního hracího plánu – budeme Vás informovat formou lístku předaného dětem/odkazu na webových stránkách školy.

V případě zájmu dostane žák od vyučující ČJ závaznou přihlášku, úhrada hotově do 1. 10. p. uč. Hrubé.

Ped. dozor při cestě do divadla zajišťují Lenka Oborná a  Jana Hrubá, ta také objednává a odpovídá na dotazy (721 087 485).