Pasování na čtenáře

Ve čtvrtek 16. 6. měli prvňáci zvláštní den. Už podruhé tento školní rok navštívili společně s paní učitelkou školní knihovnu a zatímco první návštěva je seznámila s tím, jak knihovna funguje a co jim může nabídnout, druhá návštěva byla v duchu slavnostním, neboť byli slavnostně pasováni na čtenáře.

Po uvítání jsme si společně zopakovali, jak se máme ke knihám chovat – uvědomili jsme si, že stejně jak se rytíři hezky a ochranitelsky chovali k princeznám, podobně by i oni jako pasovaní čtenáři měli zacházet s knihami. Následovala zkouška – čtenářem může být jen ten, kdo přečte text. Předávali jsme si pohádku O Perníkové chaloupce a každý dokázal alespoň malý kousek přečíst. Ale čtenář musí rozumět také tomu, co přečetl – děti pak musely zodpovědět několik zvídavých otázek k tomu, co se dověděly. A pak už byli slavnostně pasováni, odnesli si slavnostní slib (který také stvrdili svým podpisem), záložku a sladkost.

Věřím, že pasování (téměř skutečným) mečem pro ně bylo zážitkem, který je znovu do školní knihovny naláká. Rodiče, dbejte na to, aby Vaše děti četly (alespoň věcné texty: nápisy, seznamy…), aby v záři nezjistily, že jim všechna písmenka z hlavy vyskákala…