McDonald’s Cup 2018

Letos poprvé naše škola ve spolupráci s FK Lužkovice a za podpory obce Želechovice pořádala okrskové kolo ve fotbalové soutěži McDonalďs Cup 2018.

Ve dvou věkových kategorií nastupuje do turnaje téměř 80 tisíc chlapců a děvčat ve věku 6 – 11 let každý rok a hraje se téměř na 4 tisících základních školách České republiky. Letošní ročník je už v pořadí dvacátý první.

Do této výjimečné fotbalové soutěže jsme přihlásili mladší i starší žáky a to rekordních 31 chlapců a 3 děvčata. Turnaje se zúčastnilo celkem 11 týmů z 5 základních škol

( ZŠ Želechovice, ZŠ Kvítková, ZŠ M. Alše, ZŠ Slušovice, ZŠ Církevní ).

Všichni naši hráči zaslouží velké poděkování za vzornou reprezentaci školy, snahu a bojovnost po celé utkání. Tu největší pochvalu zaslouží ale naši nejmenší a nejmladší hráči, kteří vytvořili družstvo pouze z prvního ročníku. Absolutní nováčci se srdnatě a často rvali o každý metr na hřišti. Tento fotbalový svátek si děti opravdu moc užily.

Děkuji svým kolegům Michalu Cholkovi a Karlu Dolinovi za skvělou spolupráci při organizaci celého turnaje a trenérské vedení družstev, manželům Michalčíkovým za sponzorské dary, panu Radimu Masaříkovi za pomoc při úklidu areálu a majiteli Pizzerie ViTo Tomáši Gajdošíkovi.

Michaela Bařinová