Návštěva z Provodova

Ačkoliv 1.března vládlo skutečně mrazivé počasí, paní učitelky z provodovské školy to neodradilo a přivezly k nám na návštěvu své žáčky. Již několikátým rokem se žáci z želechovické a provodovské školy setkávají, aby společně prožili část dopoledne a posílili tak přátelské vztahy.

Děti ze III.A několik týdnů nacvičovaly divadelní představení. Letos si připravily pohádku Jak stařeček měnil, až vyměnil. K pohádce děti nakreslily i obrázky, které posloužily jako obrázkové osnova pro zopakování celého děje.

Děti z Provodova také strávily čas s prvňáčky z I.A. Společně četly, zpívaly, povídaly si.

Velkým zážitkem byla i návštěva naší velké tělocvičny. Žáci z III.A a V.A nachystali opičí dráhu, která zahrnovala cvičení na kruzích, šplh, přeskok kozy, cvičení na hrazdě, na lavičkách, švédských bednách a dalším nářadí. Těší mě, že mnozí žáci z V.A jsou už tak šikovní a zkušení, že skvěle asistovali při vedení skupinek, které se střídaly na stanovištích.

Po sportovním výkonu dětem vyhládlo, proto se s chutí posilnily koláči a čajem ve školní jídelně.

Jsem ráda, že se nám podařilo vytvořit tradici v setkávání, protože budování přátelských vztahů je dobrým vkladem do budoucnosti. Jsem také ráda, když vidím, jak děti spolupracují, jak jsou otevřené, umí se zhostit role hostitele.

Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto setkání, a těším se, až si to za rok zopakujeme.