Biologická olympiáda

Ve čtvrtek 1. února proběhlo na naší škole školní kolo biologické olympiády. Již tradičně děti soutěžily ve třech disciplínách – vědomostní test, laboratorní práce a poznávání rostlin a živočichů. 

V kategorii C žáků 8. a 9. tříd zvítězil Milan Valerián z 9.A, na druhém místě se umístila Soňa Krčková z 8.A a třetí místo obsadila Karolína Malaníková z 8.B. Mezi mladšími žáky kategorie D 6. a 7. tříd bylo pořadí následující – první Tomáš Jura ze 7.A  druhý Václav Tarabus z 6.B a třetí Kateřina Ďuláková z 6.A. Vítězům blahopřejeme, velká pochvala pak patří všem účastníkům, zejména těm, kteří budou naši školu reprezentovat v okresním kole.

 Adéla Hromadová