Adventní neděle ve škole

Také už si nedokážete představit jednu z předvánočních nedělí bez návštěvy ZŠ Želechovice a tradičního programu s názvem Adventní neděle? Každý rok se přesvědčujeme, že příznivců této akce je stále dost – nejen z řad rodičů, kteří svou přítomností podporují své ratolesti, ale i z řad dalších příbuzných či známých, kteří přichází „vypnout adventní shon“ při sledování scének, básniček, tanců a poslechu (či zazpívání si) známých i trochu pozapomenutých koled.

K návštěvě vyzdobené školy (letos jsme zvolili téma „anděl“) lákali už u vstupu do školy flétnisté, kteří na tuto akci pilně cvičili pod dozorem učitelů ZUŠ Morava. Po úvodním slovu paní ředitelky otevřel program folklórní soubor Valášek pod vedením paní Drábkové. Velké ovace sklidili prvňáčci, přece jen to bylo jejich první vystoupení před tak početným publikem a nikomu nevadilo, že občas nějaká ta notička spadla pod pódium. Díky pečlivé přípravě jsme měli možnost vyslechnout vánočně a zimně laděná pásma dalších tříd prvního stupně. Zajímavým zpestřením bylo vystoupení orientálních tanečnic, které se učí teprve od září krásně vlnit a cinkat v kroužku paní Dolanské.

V druhé části programu se na pódiu vystřídaly třídy prvního i druhého stupně, které vybrala a na klavír doprovodila nová posila učitelského sboru paní Lapčíková. Starší žáci ukázali, že umí zpívat česky i anglicky. V jejich podání zazněla sóla jak vokální, tak instrumentální (příčné flétny, klarinety, kytara). Návštěvníci, kteří sledovali program až do konce, byli jistě překvapeni hlavně výkonem osmáků, kteří i přes skromnou účast zpívali a navíc se doprovodili na hudební nástroje téměř profesionálně.

Celým odpolednem zdárně provázely žákyně 8.A Soňa Krčková a Alena Janíčková.

Slavnostní program byl zakončen koledou Narodil se Kristus Pán, která byla doprovázena troubením trubačů. Myslím, že nejednomu vnímavému posluchači při velebných tónech melodie a textu plném radosti a naděje až přeběhl mráz po zádech.

A pak jsme se veselili – nabídka školního bufetu byla bohatá a lákala ke krátkému posezení u čaje či kafíčka se známými či rodinou. Zejména mladší děti se s nadšením vrhly na dílničky, které za dozoru učitelů obsluhovali žáci, kteří také rádi pomohli s výrobou vánočních drobností. Mnozí návštěvníci odcházeli občerstveni perníčky vlastnoručně nazdobenými či zakoupenými od paní Pavlačkové či lineckým, které napekla skautská družina Rebelky, a „obtíženi“ různými stromečky z papíru i větviček, anděly, korálkovými ozdobami, pečenými čaji, mýdélky, krabičkami s překvapením…

Děkujeme za spolupráci ZUŠ Morava a všem subjektům, které pomohly zajistit zdárný průběh akce. A děkujeme také vám, kteří jste se nejen přišli podívat na vystoupení svých dětí, ale podpořili jste jejich „podnikavost“ nákupem drobností a našli si chvilku prohodit i pár slov s učiteli, kteří celé odpoledne připravili a koordinovali.