Unit 9 (lekce 9) – Bug café

POSLECHY V UČEBNICI:
(vysvětlivka: p.42 list. 57 = page 42 listening 57 = strana 42 poslech 57)

p. 46 list.64 – My friend is a monster – listen and repeat (Posloluchej a opakuj nahlas)

 

REVIEW C

p.46 list.65 – Listen and number (Poslouuchej a očísluj)