Literatura

Největší boj – jednak s tím vůbec něco přečíst (technika čtení, dramatizace přímé řeči), jednak tomu rozumět (myslím, že u barokních textů je míra porozumění pochopitelně nižší…), v neposlední řadě to zapsat (ach, ty kulturáky…). Čím víc čteš, tím bohatší je tvá slovní zásoba i tvůj skrytý myšlenkový svět. A zápisem se učíš ve zkratce formulovat to nejdůležitější z knihy. Věř, že kolik dýňových koláčků posnídal Ron Weasley před famfrpálovým zápasem až tak zásadní není… Zajímá mě tvůj názor – proč kniha byla úžasná, proč nemá vůbec smysl tuto knihu číst – nikde není napsáno, že nemůžeš mluvit o knize, která je podle tebe špatná. Pak chci ale vědět – PROČ?

A. Pomůcky

B. Recitace

C. Kulturní deník