Platba školní družiny

 

Úplata za školní družinu

  • Poplatek za ŠD činí 1 800 Kč na školní rok 2022/2023 Hradí se ve dvou pololetních splátkách, vždy v měsíci říjnu a únoru, na účet školy: 230 130 2845 / 2010 (Fio banka, a.s.)
  • Pro identifikaci plateb žáků je nutné uvádět variabilní symbol (přidělené osobní číslo žáka) a konstantní symbol 1019. Do sdělení poznámky, možno uvést jméno dítěte, třídu.