Platba školní družiny

Vážení rodiče,

v termínu od 12.10. – 16.10. 2020 uhraďte, prosím, poplatek za ŠD, I. pololetí školní rok 2020-2021

Bankovním převodem:

Účet školy: 230 130 2845 / 2010 (Fio banka, a.s.)

Pro identifikaci plateb žáků je nutné uvádět variabilní symbol (osobní číslo žáka již přidělené) a konstantní symbol 1019. Do sdělení poznámky, možno uvést jméno dítěte, třídu.

Částka: 750 Kč

Děkujeme.