Vědecká konference pro žáky – řečníkem na zkoušku

V pátek 26. května se dvě skupiny našich žáků zúčastnily Konference pro žáky, kterou pořádala již podruhé po „pauze covidové“ Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati. Účast prezentujících byla opět hojná, i proto nás těší, že naši zástupci nezapadli.

Žáky a jejich doprovod nejprve v aule přivítal děkan UTB Mgr. Libor Marek. Ocenil kromě jiného také ochotu škol žáky při přípravě příspěvků podpořit a na konferenci je vyslat. Poté již začalo celé „řečnické klání“. Přihlášené příspěvky byly rozděleny do 4 tematicky spojených sekcí, v každé sekci zasedla porota z pracovníků univerzity pověření komentováním a hodnocením příspěvků. Paleta témat byla skutečné pestrá: Použití AI k vytváření obrázků, Sociální sítě, Tornáda, Dobývání vesmíru, Hledání detektorem kovů, Kořeny války v Tichomoří, Violoncello, Kardiochirurgie – akutní infarkt myokardu, Morče a jeho svět… A pak že děti nic nebaví, o nic se nezajímají…

Želechovice prezentovaly dvě skupiny: trojice Pavla Červenková, Adéla Polepilová a Matej Kulička připravila pod odborným dohledem paní Michaely Bařinové prezentaci První pomoc ve škole, kterou doplnila videy ze školního prostředí – Pavla a Matěj se budou tématu zdravotnictví věnovat i nadále na střední škole. Čtveřice Anna Minaříková, Nela Hlavičková, Nikol Drgová a Karolína Chovančíková prezentovala anketu Dovolená, která částečně vznikla jako úkol do hodin českého jazyka. Děvčata natočený materiál originálně sestříhala a doplnila o vtipné scény a hlášky ze známých filmů. Obě prezentace byly neotřelé a inovativní, dobře technicky i odborně zpracované, což kvitovala i porota.

Žáci nejvíce ocenili možnost prezentovat svou práci v cizím, objektivním prostředí, neocenitelnou zkušeností je také společná práce na tématu a zvládání stresu. Cennější než drobné propagační předměty a občerstvení je možnost ukázat svou práci, podívat se, čím se zabývají děti na jiných školách, načerpat inspiraci, zažít podporující atmosféru a pocit vlastní důležitosti a kompetentnosti.

Děkujeme organizátorům za skvělý nápad a doufáme, že konference se stane stabilním bodem našeho školního plánu!

Za podpůrný tým

Jana Hrubá, Iveta Pstronková