Okrskové kolo recitační soutěže v Luhačovicích

Ve středu 26. 2. 2020 se účastnili vítězové školního kola okrskové recitační soutěže v Luhačovicích. Žáci Tomáš Bařina ze III.A a David Josef Koller z V. třídy reprezentovali naši školu v luhačovické knihovně.

Do Luhačovic jsme dorazili mezi prvními a posléze se začala knihovna plnit ostatními soutěžícími. Soutěže se zúčastnilo velké množství škol našeho regionu a konkurence byla nemalá. Přesto byly naše děti velice úspěšné a Tomáš Bařina získal v kategorii druhých a třetích tříd s hravou básní Miloše Kratochvíla – Co lidi vidí krásné 3. místo. V kategorii čtvrtých a pátých tříd získal 1. místo David Koller za skvělý přednes Chytrá maminka (autor Jevgenij Čaruškin). Tato soutěž potvrdila vysokou úroveň všech zúčastněných mladých recitátorů.

Mgr. Radka Stodůlková