6. A ve Státním okresním archivu Zlín

V pátek 25. října 2019 se žáci 6. A vypravili do Státního okresního archivu Zlín, který sídlí v zámecké budově v Klečůvce.Na počátku své dvouhodinové návštěvy šesťáci zjistili, že hlavním úkolem archivu je shromažďovat, zabezpečovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat archivní dokumenty na území okresu Zlín a že v současné době je v depozitářích archivu uloženo okolo pěti a půl kilometrů archiválií. Jedná se především o dokumenty správních úřadů, justice, měst, obcí, škol, far a spolků ve zlínském okrese. Součástí archivu je rovněž odborná knihovna.

Nejstarší listiny, které archiv uchovává, jsou uloženy v trezoru a běžný návštěvník se k nim nedostane. Děti si je však mohly prostudovat prostřednictvím kopií a zjistit tak, že nejstarší dokument pochází z roku 1356, vydal ho markrabě Jan Jindřich a jedná se o zakládací listinu města Nový Klobúk (dnešní Valašské Klobouky).

Žáci měli také možnost prohlédnout si celou řadu písemných pramenů, které se vztahují k dějinám obce Želechovice nad Dřevnicí. Asi nejvíce je zaujaly školní kroniky, fotografie, třídní výkazy a další dokumenty z historie naší školy.

Nahlédnout mohli například také do školních záznamů o známém vizovickém rodákovi Bolku Polívkovi. Věděli jste, že v první třídě prospěl se samými jedničkami a že ho jeho třídní učitel hodnotil jako trémistu?

Na závěr návštěvy se šesťáci prošli depozitářem archivu a podívali se, jak jsou dokumenty archivovány. Na cestu pak dostali pracovní list, aby si v případě zájmu mohli sestavit svůj rodokmen. Pomoci jim s tím mohou internetové stránky www.actapublica.eu, kde naleznou digitalizované matriky narození, sňatků a úmrtí okresu Zlín.

Mgr. Lenka Oborná