Evropský den jazyků

Naše již tradiční a oblíbená akce opět nezklamala. 7.A a 8.B vyjela v doprovodu p. Kábrtové a Hrubé na Gymnázium TGM, které každoročně připravuje workshopy  u příležitosti Dne jazyků 26. 9., který se koná od roku 2001 na základě iniciativy Rady Evropy ve Štrasburku. Letos byla celá akce navíc zaměřena na hudbu

Ochutnali jsme Francii (poznávali jsme melodie ze známých francouzských filmů či seriálů, luštili jsme křížovky, hráli pexeso s tématem hudebních nástrojů, tančili na píseň ve francouzštině), španělské rytmy (připojili jsme se ke studentům, kteří hráli a zpívali tradiční kubánskou píseň Guantanamera, to znamená „Dívka z Guantanamy“, odměnou nám bylo vystoupení profesionální taneční dvojice, která předvedla sambu?), němčinu (zaposlouchali jsme se do známých skladeb německých klasiků, lidové písně, na závěr jsme se nechali inspirovat koktejlem současných známých německých hudebníků, kteří jsou pro nás – i přes relativní blízkost obou našich zemí – poměrně neprobádaným teritoriem), na dalším stanovišti věnovaném Evropské unii jsme také otestovali svůj důvtip a znalosti ze zeměpisu – luštili jsme přesmyčky hlavních měst Evropy (ovšem vzpomenout si, „čí“ je to hlavní město, místy poněkud bolelo…), vzkaz v morseovce, přiřazovali jsme zdánlivě obyčejná slovenská slova jejich českým významům, skládali jsme „europuzzle“ (jejich menší obdobu – pravděpodobně za velkou snahu při řešení úkolů – jsme získali i do třídy!).

Prostě měli jsme se fajn. Podařilo se nám vystopovat i paní učitelku Cholkovou, která od září na Gymnáziu TGM učí – všechny zdraví a vzpomíná.

Učitelkám se určitě nejvíce líbilo, že program měli ve své režii studenti gymnázia. Bylo vidět, že se snažili vše připravit a secvičit s největší pečlivostí a prezentace takto připravené práce je skutečně bavila. Ať je to pro ně povzbuzením k dalšímu studiu cizích jazyků.

FOTO (TGM Zlín)