Podporují nás 

Podporujete nás a není tady Vaše logo? Napište prosím vedení školy.

Chcete nás podporovat? Neodkládejte rozhodnutí na zítřek a pište hned! 

 
  
 

 
 

Rodiče

Organizace vyučování 

1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina 9:55 - 10:40
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:45 - 12:30
6. hodina 12:45 - 13:30
polední přestávka 13:30 - 14:00
7. hodina 14:00 - 14:45

 

Pedagogické rady

31.8.2017    
  13.11.2017    
  22.1.2018    
  9.4.2018    
  18.6.2018    

Třídní schůzky, konzultační dny

18.9.2017 TS 16,00 - 16,30 Jen vybrané třídy. (ŽK)
  13.11.2017 TS 16,00 - 16,30 Konzultace 16,30 - 18,00
  9.4.2018  TS 16,00 - 16,30 Konzultace 16,30 - 18,00

Zápis do první třídy

     

Lyžařský kurz

5.2. -9.2.2018
   

Sběry starého papíru

23. - 24.10.2017 ráno: 7,00 - 8,00  odp.: 14,00 - 17,00

 

28. - 29.11.2017 ráno: 7,00 - 8,00 odp.: 14,00 - 17,00

 

8. - 9.1.2018 ráno: 7,00 - 8,00 odp.: 14,00 - 17,00

 

5. - 6.3.2018 ráno: 7,00 - 8,00 odp.: 14,00 - 17,00
  23. - 24.4.2018 ráno: 7,00 - 8,00 odp.: 14,00 - 17,00
  18. - 19.6.2018 ráno: 7,00 - 8,00 odp.: 14,00 - 17,00

 

 

 

Způsob omlouvání žáka z vyučování je stanoven školním řádem. 

Nemůže-li se žák ze závažných rodinných nebo zdravotních důvodů dostavit do školy, podá o tom jeho zákonný zástupce zprávu (osobní sdělení) pokud možno předem, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Pokud tak neučiní, prověří třídní učitel telefonicky důvod nepřítomnosti žáka ve škole. Všechny absence žáka omlouvají zákonní zástupci písemnou formou v omluvném listu ŽK do tří kalendářních dnů od ukončení absence.

Neomluvená absence ve vyučování bude projednána ve výchovné komisi a bude považována za závažné porušení školního řádu.

Z důvodu lepší komunikace a optimálního zajištění žákova vzdělávání žádáme rodiče o dodržování tohoto postupu.

  

Lyžařský kurz 5. – 9. 2. 2018 Karlov pod Pradědem

11. 2. 2018 - Mgr. Radka Stodůlková,PaedDr. Jaromír Macík, Mgr. Kateřina Bažantová

Kultura a exkurze


Valentýnská párty

5. 2. 2018 - Adéla Hromadová

 Naše párty Vás zasáhne do srdce! 

Třídy


Přebor školy v piškvorkách

12. 1. 2018 - Petr Bažant

V tradičním turnaji piškvorek se zúčastnilo 15 žáků. Hrálo se tedy 7 kol - s odvetami (každý účastník hrál 14 her a mohl získat maximálně 14 bodů). 

Školní sportovní klub


Naše šachové turnaje

12. 1. 2018 - Petr Bažant

Téměř dvě desítky žáků a žákyň navštěvuje šachový kroužek ŠSK při naší škole. Děti nejsou seznamovány jen s královskou hrou, ale také s hrami a technikami, které rozvíjí logické myšlení. V současné době máme několik...

Školní sportovní klub


Co jsme viděli ve Filmovém uzlu Zlín?

21. 12. 2017 - Mgr.Růžena Mrázková

Kultura a exkurze


Adventní neděle ve škole

19. 12. 2017 - Mgr.Jana Hrubá, Mgr.Ludmila Němcová

Kultura a exkurze


Čertovský turnaj v badmintonu

18. 12. 2017 - Mgr.Bronislava Babíková

Kultura a exkurze


Plavec je borec podruhé

15. 12. 2017 - Mgr.Lukáš Kollarčík

Kultura a exkurze