Podporují nás 

Podporujete nás a není tady Vaše logo? Napište prosím vedení školy.

Chcete nás podporovat? Neodkládejte rozhodnutí na zítřek a pište hned! 

 
  
 

 
 

Rodiče

Organizace vyučování 

1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina 9:55 - 10:40
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:45 - 12:30
6. hodina 12:45 - 13:30
polední přestávka 13:30 - 14:00
7. hodina 14:00 - 14:45

 

Pedagogické rady

31.8.2017    
  13.11.2017    
  22.1.2018    
  16.4.2018    
  18.6.2018    

Třídní schůzky, konzultační dny

18.9.2017 TS 16,00 - 16,30 Jen vybrané třídy. (ŽK)
  13.11.2017 TS 16,00 - 16,30 Konzultace 16,30 - 18,00
  16.4.2018  TS 16,00 - 16,30 Konzultace 16,30 - 18,00

Zápis do první třídy

     

Lyžařský kurz

5.2. -9.2.2018
   

Sběry starého papíru

23. - 24.10.2017 ráno: 7,00 - 8,00  odp.: 14,00 - 17,00

 

28. - 29.11.2017 ráno: 7,00 - 8,00 odp.: 14,00 - 17,00

 

8. - 9.1.2018 ráno: 7,00 - 8,00 odp.: 14,00 - 17,00

 

5. - 6.3.2018 ráno: 7,00 - 8,00 odp.: 14,00 - 17,00
  23. - 24.4.2018 ráno: 7,00 - 8,00 odp.: 14,00 - 17,00
  18. - 19.6.2018 ráno: 7,00 - 8,00 odp.: 14,00 - 17,00

 

 

 

Způsob omlouvání žáka z vyučování je stanoven školním řádem. 

Nemůže-li se žák ze závažných rodinných nebo zdravotních důvodů dostavit do školy, podá o tom jeho zákonný zástupce zprávu (osobní sdělení) pokud možno předem, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Pokud tak neučiní, prověří třídní učitel telefonicky důvod nepřítomnosti žáka ve škole. Všechny absence žáka omlouvají zákonní zástupci písemnou formou v omluvném listu ŽK do tří kalendářních dnů od ukončení absence.

Neomluvená absence ve vyučování bude projednána ve výchovné komisi a bude považována za závažné porušení školního řádu.

Z důvodu lepší komunikace a optimálního zajištění žákova vzdělávání žádáme rodiče o dodržování tohoto postupu.

  

Den plný her v prvních třídách

27. 6. 2018 - Mgr.Eva Pekařová,Mgr. Radka Stodůlková

Kultura a exkurze


Tip pro rodiče

24. 6. 2018 - Jana Hrubá

Chtěla bych Vám představit časopis Rodina a škola, který díky příspěvku SRPŠ odebíráme už druhým rokem. Z názvu vyplývá, že se snaží být místem pro setkávání názorů a postřehů skupin, které dost často stojí na jiných...

Rodiče


Kroužek vaření

24. 6. 2018 - Jana Hrubá

Ve školní kuchyňce se v tomto školním roce zhruba jednou za 2 týdny děly věci… Našlo se totiž pár statečných mladých mužů (zpočátku) i slečen z 5. a 6. ročníku, kteří se rozhodli zdokonalit se v kuchařském umění (či...

Rodiče


Stříbrný věnec 2018

21. 6. 2018 - Mgr.Michaela Dolanská

Ve čtvrtek 21. 6. se vybraní žáci z třetích tříd účastnili 48. ročníku plavecké soutěže Stříbrný věnec ve Zlíně

Třídy


Pasování na čtenáře

15. 6. 2018 - Mgr.Jana Hrubá

Ve čtvrtek 16. 6. měli prvňáci zvláštní den. Už podruhé tento školní rok navštívili společně s paní učitelkou školní knihovnu a zatímco první návštěva je seznámila s tím, jak knihovna funguje a co jim může nabídnout, druhá...

Kultura a exkurze


6. A na Mezinárodním filmovém festivalu pro děti a mládež ve Zlíně

6. 6. 2018 - Lenka Oborná

Tak jako jiné třídy, ani my jsme si nemohli nechat ujít návštěvu Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež, který se v minulých dnech konal ve Zlíně. 

Kultura a exkurze


Naši šesťáci na hasičské stanici

30. 5. 2018 - Stanislav Krček

V průběhu školního roku absolvovali žáci 6. A v rámci programu Hasík dvě besedy se členy zlínského hasičského záchranného sboru. Cílem byla výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Příjemnou tečkou za...

Kultura a exkurze


Studijně poznávací zájezd do Oxfordu

9. 5. 2018 - Martina Kovářová

Hello. How are you? a spoustu dalších frází měla možnost denně slýchat skupina našich žáků během pobytu ve Velké Británii. Konktrétně 22 žáků ze 7. až 9. ročníku se zúčastnilo studijně poznávacího zájezdu do Oxfordu. 

Kultura a exkurze